Cybersecurity Fundamentals

Təhsil müddəti
3 ay
Kurs qeydiyyat nömrəsi
17123
Sertifikat
Cybersecurity Fundamentals Certificate - CSFC

Mərkəz

Bakı Gənclər Mərkəzi   View map

Vaxtlar dəqiqləşdirilir…..