Təlimçi heyətimiz

Əhməd Hacılı

Offensive Security Services Senior Specialist, Azerconnect LLC

Əhməd Hacılı 2022-ci ildən bu yana qədər Kiber Təhlükəsizlik Platforması - Kibertəhlükəsizlik Akademiyasında Ethical Hacking Professional dərs proqramını tədris etməkdədir.

Məmməd Rəhimzadə

Cybersecurity Specialist , E-GOV Development Center

Məmməd Rəhimzadə 2019-cu ildən bu yana qədər Kiber Təhlükəsizlik Platforması - Kibertəhlükəsizlik Akademiyasında Ethical Hacking Fundametals dərs proqramını tədris etməkdədir.