Akademik məqalələr

Hamısı Kibertəhlükəsizlik
Kiber təhlükəsizlik müasir dövrümüzün- İnformasiya texnologiyaları erasının ən prioritet sahələrindən biridir. Günümüzdən 15 il öncəyə...
İnformasiya təhlükəsizliyi probleminin daha ətraflı şərhinə keçməzdən əvvəl, informasiya cəmiyyətinin əsasını təşkil edən informasiya anlayışı...